PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přechodné dopravní značení zajišťujeme včetně vypracování návrhu dopravního řešení.
Vyřízení povolení dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Samotné realizace uzavírek
Kompletní servis zařízení a značek po dobu uzavírky
Provádění a servis přechodného značení provádíme řádně označenými vozidly se zkušenými pracovníky s garancí maximální bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Přechodné značení provádíme , jak na silnicích nižších tříd , tak na silnicích I.tř. a dálnicích

Veškeré přechodné značení provádíme v souladu s ČSN EN 12899-1 , TP 66